SỰ CHẶT CHẼ TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN THẾ CHẤP
Ngày đăng 05/03/2018 | Lượt xem 944
Có một vụ án khá nổi tiếng trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay là vụ đại án ở Ngân hàng xây dựng Việt Nam của Phạm Công Danh và đồng bọn. Trong vụ án này, rất nhiều cán bộ ngân hàng bị xử lý vì đã có những sai phạm trong vấn đề định giá tài sản thế chấp trong quá trình cho vay tín dụng. Thực tế phần lớn các cán bộ định giá tài sản thế chấp hoặc tham gia vào quy trình thẩm định này tại Ngân hàng ở Việt Nam thường có bằng chuyên viên về thẩm định giá. Nhưng hoạt động này vẫn có những kẽ hở để lọt khe được các trường hợp như trong vụ án nêu trên.

Nhìn lại để thấy pháp lý chưa thực sự chặt chẽ

Theo bản cáo trạng của VKSND Tối cao, bị cáo Nguyễn Quốc Sơn là cán bộ ngân hàng xây dựng, đã vi phạm tiết d điểm 3.3 bước 3 quy trình tín dụng tại quyết định số 1000. Và vi phạm quy định tại khoản 2 điều 7 Quyết định số 30/2010/QĐ-HĐQT ngày 18/03/2010, của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Tín. Nguyễn Quốc Sơn được xác định là đồng phạm với Phạm Công Danh trong vụ án này. Thực tế, trong vụ án này, do chưa có tổ chức định giá độc lập nên Chi nhánh định giá theo chứng thư thẩm định giá số 05/2014/CTĐG-VNCBAMC ngày 23/01/2014 của Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCBAMC), tức là tổ chức thẩm định giá của chính Ngân hàng xây dựng.

Việc định giá như vậy về cơ bản khó đảm bảo khách quan, vì theo quy định tại điều 5 của quy chế này, Ngân hàng nhà nước giao quyền tự chủ về vay vốn cho tổ chức tín dụng như sau: “Tổ chức tín dụng tự chịu trách nhiệm về quyết định trong cho vay của mình. Không một tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào quyền tự chủ trong quá trình cho vay và thu hồi nợ của tổ chức tín dụng.” Bởi vậy việc xem xét về quy trình thẩm định tài sản thế chấp để cho vay đối với các nhân viên ngân hàng cần căn cứ theo quy định tại Quy chế này và Quy định nội bộ của Ngân hàng vào thời điểm đề xuất chấp thuận cho vay đối với các hợp đồng vay. Chính việc cho phép các ngân hàng thẩm định giá theo quy trình riêng đã dẫn tới những hệ quả trong việc cố ý làm trái quy định về cho vay tín dụng.

Cần phải siết chặt thẩm định giá tài sản thế chấp

Thực tế hành lang cơ sở về hoạt động thẩm định giá trong tài sản thế chấp đã cho thấy nhiều bất cập và lỏng lẻo. Cơ sở pháp lý cho việc này là Luật giá 2012, Nghị định hướng dẫn luật giá của Chính phủ và Thông tư số 33/2011/TT-NHNN ngày 08 tháng 10 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2010 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2011.

 

Việc siết chặt các quy định về thẩm định giá tài sản thế chấp, tách hoạt động này ra khỏi phạm vi nội bộ của ngân hàng là điều cần thiết. Vừa đảm bảo được tính minh bạch cho hoạt động thẩm định giá, vừa đảm bảo cho lĩnh vực thẩm định giá có điều kiện phát triển.

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THIÊN PHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THIÊN PHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THIÊN PHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THIÊN PHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THIÊN PHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THIÊN PHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THIÊN PHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THIÊN PHÚ
Copyright © 2018 Thiên Phú. All Rights Reserved.
Đang xem: 1 | Ngày: 6 | Tháng: 719 | Tổng truy cập: 105690